Διάλεξε το πακέτο σου

  • Φωτογράφιση τελετής
  • Cinematic Video Τελετής

Φωτογράφιση προετοιμασίας γαμπρού

Cinematic Video προετοιμασίας γαμπρού

Φωτογράφιση προετοιμασίας νύφης

Cinematic Video προετοιμασίας νύφης

  • Οικογενειακή & καλλιτεχνική φωτογράφιση
  • Φωτογράφιση Δεξίωσης
  • Cinematic Video Δεξίωσης
  • Προσωπικό, private link των ψηφιακών δειγμάτων
  • 3 ψηφιακά fine art albums
  • 3 DVD με το μονταρισμένο video και με video clips
  • Γραπτή εγγύηση ποιότητας εφ’όρου ζωής των album σας
  • High resolution ψηφιακά αρχεία φωτογραφιών


Princess

Φτιάξτε το δικό σας πακέτο

με τις παροχές και το κόστος που εσείς επιθυμείτε