Διάλεξε το πακέτο σου

  • Φωτογράφιση τελετής
  • Cinematic Video τελετής
  • Οικογενειακή & καλλιτεχνική φωτογράφιση
  • Φωτογράφιση Δεξίωσης
  • Cinematic Video Δεξίωσης
  • Προσωπικό, private link των ψηφιακών δειγμάτων
  • 2 ψηφιακά fine art albums 40 σελίδων
  • 3 DVD με το μονταρισμένο video και με video clips
  • Γραπτή εγγύηση ποιότητας εφ’όρου ζωής των album σας
  • High resolution ψηφιακά αρχεία φωτογραφιών

Φτιάξτε το δικό σας πακέτο

με τις παροχές και το κόστος που εσείς επιθυμείτε